Page 10 - Bebe vole papati - Pripremljeno za bebe. Jedimo svi!
P. 10

   Sadržaj KUHAJMO ZA BEBE, JEDIMO SVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 VRSTE PREHRANE ZDRAVE BEBE . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 · Mliječna prehrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 · Dohrana ili dopunska prehrana . . . . . . . . . . . . .12 · Dodatci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 SKUPINE NAMIRNICA DOPUNSKEPREHRANE . . . . . . . . . .14 · Žitarice, proizvodi od žitarica, krumpir . . . . . . .14 · Povrće, mahunarke, salata . . . . . . . . . . . . . . . . .14 · Voće . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 · Orašasti plodovi i kikiriki . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 · Masti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 · Meso, riba, morski plodovi i jaja . . . . . . . . . . . . 15 · Kravlje mlijeko i mliječni proizvodi . . . . . . . . . .15 · Gljive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 · Šećer, med i sol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 · Pića, ponajprije voda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 PREHRANA BEBE S ALERGIJOMNAHRANU . . . . . . . . .17 PREHRANABEBESCELIJAKIJOM .19 BEBINE POTREBE ZA HRANJIVIM TVARIMA . . . . . . . . . . .20 PSIHOMOTORIČKI I EMOCIONALNI RAZVOJ BEBE I NJEZINA SPOSOBNOST PREHRANJIVANJA . .20 PRAKTIČNE UPUTE ZA DOPUNSKU PREHRANU BEBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 TABELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 · Količine namirnica i obroka tijekom prva tri mjeseca uvođenja čvrste hrane . . . . . .22 • Omega-3 i omega-6 u biljnim uljima . . . . . . .22 · Model za uvođenje namirnica u dobi između navršenog 4 . i 12 . mjeseca . . . . . . . . .23 · Okvirne domaće mjere za osnovne namirnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24 KRENIMO! (Jelovnici) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KAKO DALJE? . . . . . . . . . . . . . . . . 310 VEGETARIJANSKA, VEGANSKA I MAKROBIOTIČKA PREHRANADJECE . . . . . . . . . . . . 311 VITAMINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 · Vitamini topljivi u vodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .312 · Vitamini topljivi u mastima . . . . . . . . . . . . . . .315 MINERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 · Makroelementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .316 · Mikroelementi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .318 SVENAJBOLJEZA1.ROĐENDAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 POPISRECEPATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 8  


   8   9   10   11   12