Page 13 - Bebe vole papati - Pripremljeno za bebe. Jedimo svi!
P. 13

      Kuhajmo za bebe, jedimo svi! KNJIGA "BEBE VOLE PAPATI" napisana je i izdana kako bi idejno potpomogla uvođenje dopunske prehra- ne u prvoj godini života zdrave bebe. Svaka beba je po- jedinac sa svojim potrebama, sposobnostima i željama, zbog čega su navedeni jelovnici samo pomoć u uvođenju namirnica koje beba polako upoznaje prilikom pijenja majčinog mlijeka ili mliječne formule. Pritom su uvažene najnovije smjernice Europskog udruženja za dječju gastro- enterologiju, hepatologiju i prehranu (ESPGHAN), Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), Međunarodnog dječjeg fonda Ujedinjenih naroda (UNICEF) i Europskog društva za socijalnu pedijatriju i zdravlje djece (ESSOP), kojima je zajedničko da zagovaraju isključivo dojenje 6 mjeseci, što je i željeni cilj. Uvođenje čvrste hrane ovisi o bebi te, uz na- stavak dojenja, po preporuci pedijatra i patronažne sestre, može započeti u dobi između 17. i 26. tjedna. PREPORUČUJE SE PRIPREMA SVJEŽIH sezonskih jela, pripremljenih kod kuće, jer ćete time svojoj bebi ponu- diti najzdraviji obrok. Budući da danas možete i kod nas pronaći gospodarstva s ekološkom proizvodnjom koja se posvećuju proizvodnji isključivo zdrave domaće hrane, slobodno ih potražite. Uz, naravno, što manju upotrebu industrijski pripremljene (kupovne) hrane, savjetujemo po- zornost u vezi s istekom rokova trajanja proizvoda i uvaža- vanjem uputa za pripremu. POSLJEDNJIH GODINA BEBAMA I MALIŠANI- MA često se nude pića od žitarica (poput rižinog, zobe- nog, prosenog... »mlijeka«) koja zapravo nisu mlijeko. Ta pića nisu nadomjestak za majčino mlijeko ni za mliječnu formulu. Njihov sastav ne zadovoljava djetetove potrebe, a sadrže i velike količine šećera. PONAJVIŠE ZIMI, KADA NA RASPOLAGANJU NEMA SVJEŽEG POVRĆA I VOĆA, jelovnike je teško pripremiti. U vrijeme kada povrća ima u izobilju, neki ga suše za zimu, kisele ili smrznu, ostali tada kupuju svježe u trgovinama. Zimski jelovnici djece i odraslih neka budu sa- stavljeni od što više »zimske« hrane, poput kiselog kupusa i kisele repe, krumpira, graha i mrkve jer nas te namirnice i griju. Nazivamo ih namirnicama s »toplom energijom«. Bebama u početnom razdoblju uvođenja namirnica, na- žalost, ne možemo ponuditi kiseli kupus ili kiselu repu, sto- ga vam savjet da detaljno pogledate jelovnike u knjizi neće biti naodmet. Sigurno ćete među njima pronaći kombina- cije koje su primjerene i za zimsko vrijeme. ZA PRIPREMU HRANE PONUĐENI SU najbrži načini pripreme i klasični načini pripreme. Za koji ćete se način odlučiti – odabir je vaš! SVE BEBE VJEROJATNO NEĆE BITI MOGUĆE HRANITI PREMA NAVEDENIM JELOVNICIMA i nave- denom redoslijedu, stoga, roditelji, uzmite ovu knjigu kao skup mogućnosti koje ćete sigurno sami dodatno proširiti i početi koristiti i u svojoj prehrani. Knjiga vas želi podsjetiti i na neke korisne i upotrebljive savjete naših baka, na koje ste možda zaboravili, kako biste ih ponovno uključili i u su- vremeni način života. ŽELIMO VAM OBILJE VESELJA U PRIPREMI JELA i uživajte sa svojim najmlađima! Autori   11   


   11   12   13   14   15