Page 19 - Bebe vole papati - Pripremljeno za bebe. Jedimo svi!
P. 19

      Prehrana bebe s alergijom na hranu Učestalost alergijskih bolesti među stanovništvom u razvijenom svijetu doseže već 30 do 40 %. U proteklom desetljeću opažamo porast alergija na prehrambene alergene, posebice kod djece čiji probavni organi još nisu sasvim razvijeni tijekom prvih godina života (uče- stalost je od 3 do 7 %). Moramo biti svjesni da alergija na hranu predstavlja tek mali dio neugodnih učinaka hrane; češće poteškoće su toksični ili netoksični učinci koji nisu posljedica djelovanja imunoloških mehaniza- ma. Često nije jednostavno postaviti dijagnozu, a liječe- nje svih vrsta neugodnih odaziva na hranu je jednako – izbjegavanje sumnjive hrane. Najčešći prehrambeni alergeni u dječjoj dobi su bjelančevine kravljeg mlijeka, jaja, soja, kikiriki, oraščići, riba, nakon čega dolazi i sva ostala hrana koju postu- pno uvodimo u prehranu. Na prvom su mjestu svakako bjelančevine kravljeg mlijeka, hranjive tvari s kojima beba dođe u doticaj već nekoliko sati nakon rođenja (preko majčinog mlijeka ili mliječne formule). Poseban problem predstavljaju tzv. skriveni alergeni, namirnice koje su u malim količinama dodane ostaloj hrani. To su najčešće kravlje mlijeko, jaja, soja i kikiriki – npr. kravlje mlijeko u kobasicama, ulje kikirikija u ostalim biljnim uljima, lecitin (žumanjak) kao emulgator. Upravo zbog skrivenih alergena preporučujemo da se djeca koja su alergična na hranu, koliko god je to moguće, hrane zdravom, kod kuće pripremljenom, hranom, i to uz de- taljno čitanje opisa sastojaka kupljenih hranjivih tvari. Istraživanjem sastava pojedinih alergena znanstvenici su posljednjih godina među njima otkrili nekoliko slič- nosti, bilo da je riječ o alergenima u hrani ili zraku. Otkrili su, na primjer, i tzv. križne alergene. Kod njih se, zbog sličnosti, kod alergičara koji je osjetljiv na jedan alergen, razvije i druga alergija – kod djeteta koje ima alergiju na kravlje mlijeko, na primjer, nakon konzumacije soje, koja ima slične alergene, može se razviti i alergija na soju, i to kod čak 40 % djece. Zanimljiva je i križna alergija među prehrambenim i inhalacijskim alergenima – između ja- buke i breze, morskih rakova i zrnaca kućne prašine. Bo- lesnik, koji je alergičan na pelud breze, razvija jednake znakove alergijske bolesti nakon konzumiranja jabuke, dok onaj, koji je alergičan na zrnca kućne prašine, razvija jednake znakove nakon konzumacije morskih rakova. Znakovi alergije na hranu mogu se pojaviti na koži, u probavnom sustavu, dišnom sustavu, a može doći i do životno ugroženog stanja, sistemske reakcije ili tzv. anafilaktičkog šoka. Pogođeni mogu biti: • koža (atopijski dermatitis, koprivnjača) • usna sluznica (svrbež, nateknuće) • probavni sustav (grčevi u trbuhu, povraćanje, proljev) • dišni sustav (kašalj, otežano disanje) • kardiovaskularni i živčani sustav – kod anafilaktičkog šoka. Klinička slika alergije na hranu ovisi o dobi djeteta. Kod beba su najčešće pogođene sluznica probavnih organa i koža. Prilikom postavljanja dijagnoze alergije na hranu, od najveće ste pomoći vi, roditelji, jer je ovdje riječ o, moglo bi se reći, detektivskom poslu gdje poku- šavamo otkriti koja je konzumirana hrana vašem djetetu prouzročila poteškoće. Kako bi otkrivanje neprihvatljive hrane za dijete bilo olakšano, uvijek savjetujemo postupno uvođenje novih hranjivih tvari. Ako beba nema većih poteškoća, kod kuće možete sami napraviti tzv. eliminacijsko-provo- kacijski test kojim možemo (ako je pravilno izveden) s velikom sigurnošću potvrditi ili odbaciti dijagnozu aler- gije na hranu. Hranu za koju sumnjate da djetetu stva- ra poteškoće isključite iz prehrane. Ako znakovi bolesti nestanu, a prilikom ponovnog uvođenja namirnice se pojave, gotovo je sigurno riječ o alergiji na takvu hra- nu. Bebu sa sumnjom na alergiju na hranu potrebno je uputiti pedijatru alergologu. Liječenje alergija na hranu, odnosno uklanjanje uzroka, obavlja se držanjem dijete bez hranjivih tvari na koje je beba alergična. 17   


   17   18   19   20   21