Page 9 - Bebe vole papati - Pripremljeno za bebe. Jedimo svi!
P. 9

      tvo štetnih tvari kojima smo svakodnevno izloženi, potrebno je osigurati posebne sigurnosne standarde za zaštitu spomenutih skupina i izraditi nacionalne preporuke koje bi omogućile rodite- O KNJIZI ljima sigurniji odabir i smanjenje izloženosti potencijalno škodlji- vim čimbenicima. U međuvremenu treba izbjegavati namirnice i proizvode široke potrošnje koji mogu sadržavati štetne spojeve. Doista nije lako snalaziti se u mnoštvu savjeta, preporuka i recepata koje mladi roditelji pronalaze u časopisima, na internetu ili ih dobivaju od rodbine i prijatelja. Činjenica jest da je i struka proteklih desetljeća značajno mijenjala svoje preporuke kada je riječ o vremenu uvođenja i vrsti pojedinih namirnica. I, dodatno, još uvijek postoje određene razlike u službenim preporukama pojedinih stru- kovnih društava i međunarodnih organizacija. Osim toga, pojavljuje se i problem nedostatnih preporuka za namirnice koje su lokalno i sezonski dostupne, vodeći pri tome brigu o njihovoj kakvoći, što je neobično važno, imajući na umu sve veću globalizaciju (dostupnost hrane iz drugih dijelova svijeta) i sve veću zastupljenost industrijski obrađene hrane. Stoga, knjiga "Bebe vole papati" predstavlja vrijednu pomoć u sastavljanju jelovnika primjerenih našem podneblju, vodeći se suvremenim smjernicama pedijatrijskih i alergoloških društava. S obzirom na to da je tematika prehrane najranije dobi relativno slabo zastupljena u programima redovite edukacije stručnjaka, riječ je o djelu koje će biti od koristi ne samo roditeljima nego i zdravstvenim djelatnicima koji se bave savjetovanjem o prehrani (patronažne sestre, liječnici obiteljske medicine, pedijatri, nutricionisti). Prof. dr. sc. Milivoj JOVANČEVIĆ, prim., dr. med., spec. pedijatar Drage majke, očevi, bake i ostali članovi obitelji! U svojim rukama imate zaista dragocjenu knjigu, odnosno kuharicu, koja slijedi suvremene smjernice o prehrani djece od najranije dobi, a sadrži oko 600 recepata koji će vam biti od pomoći u pripremi zdravih obroka za vaše dijete i obitelj. Odabir namirnica, priprema i kuhanje prvih obroka za voljeno dijete prava su umjetnost. Tematika i dizajn knjige vrijedno su djelo autora obogaćeno znanjem i stručnim preporukama o prehrani zdravog dojenčeta te djeteta koje ima alergiju na hranu i boluje od celijakije. Osim toga, knjiga sadrži praktične tablice s dinamikom uvođenja namirnica i recepte sa slikovnim prikazima obroka što će vam omogućiti svakodnevnu bezbri- žnu pripremu jelovnika. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, najbolja hrana za dijete u prvih 6 mjeseci života je isključivo majčino mlijeko – dojenje, a uvođenje prvih obroka čvrste hrane u prehranu dojenčeta preporučljivo je s navršenih 6 mjeseci. Međutim, kada majka iz bilo kojeg razloga ne može dojiti dijete, u zamjenu za majčino mlijeko preporuka je hraniti dojenče adaptiranom mliječnom formulom. Činjenica jest da zdravstveni djelatnici različito i neujednačeno savjetuju roditelje o vremenu uvođenja čvrste hrane u prehranu djeteta – dohrane. Slijedom navedenog, knjiga je ujedno koristan izvor i mjesto ujednačenih savjeta i uputa o prehrani djece namijenjena, osim roditeljima, zdravstvenim i drugim djelatnicima koji se bave djecom od najranije dobi. Pedijatar i patronažna sestra su zdravstveni stručnjaci koji brinu o zdravlju vašeg djeteta od prvih dana života. Oni će vas najbolje stručno savjetovati o preporučenom vremenu uvođenja dohrane, čvrste hrane i vrsti namirnica, uzimajući u obzir potrebe, rast i razvoj djeteta. Osim toga, uz pomoć knjige moći ćete i sami na jednostavan i ispravan način osigurati djetetu zdrave prehrambene navike u prvoj i sljedećim godinama njegova života. Obroci za dijete pripremljeni po ovim receptima mogu biti i za cijelu obitelj, a tako zajedno živite zdravije i kvalitetnije. Želim vam uspješnu pripremu zdravih obroka te kreativno i strpljivo učenje vašeg djeteta da samostalno jede i pije prirodnu vodu. Milica TIKVIĆ, mag. med. techn., patronažna sestra 7   


   7   8   9   10   11